Charakteristika Toryského mikroregiónu


Toryský mikroregión existuje od roku 1992 ako dobrovoľné záujmové združenie obcí, ktorého hlavným záujmom je spoločne riešiť problémy ako aj spoločne chrániť záujmy svojich občanov s možnosťou účinnej práce za účasti verejnosti. Hlavným zámerom pri vzniku združenia bolo spojiť sily a prostriedky pri presadzovaní spoločných záujmov a cieľov v akýchkoľvek oblastiach života jednotlivých obcí a tiež sprístupniť účasť verejnosti pri rozhodovaní o zámeroch súvisiacich s regionálnou politikou ZMOSu.

Toryský mikroregión zahŕňa obce: Beniakovce, Chrastné, Hrašovík, Budimír, Nová Polhora, Košická Polianka, Kráľovce, Košické Oľšany, Ploské, Rozhanovce, Vyšná Hutka, Vajkovce a Sady nad Torysou.


Prvé historické zmienky o obciach v Toryskom mikroregióne


Národnostné zloženie obyvateľstva v okrese Košice - okolie

Národnosť
slovenská maďarská rómska rusínska ukrajinská česká nemecká ostatné
74 9,9 6,5 0,1 0,1 0,3 0,4 8,7
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky